تقدیم اعتمادنامه سفیر ج. ا. افغانستان به رییس شورای کنفدراسیون سویس

  • Print

دکتور ننگیالی طرزی، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در ژنیو، به تاریخ 18 اکتوبر اعتمادنامه خود را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ژنیو به خانم اولین ویدمر اشلمپف رییس شورای کنفدراسیون سویس تقدیم نمود.

در آغاز، دکتور ننگیالی طرزی ضمن ابراز پیام رییس جمهوری اسلامی افغانستان به رییس شورای کنفدارسیون سویس از روابط دوستانه میان افغانستان و سویس که از سال 1928 تا اکنون ادامه دارد، یاد نمود و از مساعدت‌ های آن کشور دراستای توسعه اقتصادی، تحکیم ثبات و بازسازی افغانستان، به ویژه پس از 2001، قدردانی کرد.

سپس خانم اولین ویدمر اشلمپف بعد از خیر مقدم گفتن به سفیر افغانستان و تقاضای انتقال تمنیات نیک ایشان به رییس جمهوری اسلامی افغانستان، از توظیف مجدد دکتور ننگیالی طرزی به عنوان سفیر افغانستان در سویس ابراز خرسندی نمود و گفت که به با در نظر داشت تجارب قبلی ایشان، امیدوار است تا روابط دوستان میان کنفدراسیون سویس و جمهوری اسلامی افغانستان بیش از پیش گسترش یابد.

پس از آن سفیر افغانستان اطمینان داد که در مدت ماموریت خویش از هیچ نوع تلاش در راستای توسعه و استحکام مناسبات نیک با کشور دوست سویس دریغ نخواهد ورزید.